Tilmeld nyhedsbrev
PatientLäkare

Teman: Fotodynamisk terapi
PDT är en väletablerad behandling

För en genomgång av de olika typerna av hudtumörer se avsnittet om hudtumörer.

Aktiniska keratoser
PDT är en effektiv behandling och ger ett enastående kosmetiskt resultat. Det kan räcka att behandla tunna aktiniska keratoser en gång. Tjocka aktiniska keratoser ska behandlas två gånger med cirka 10 dagars mellanrum.
Aktiniska keratoser på öra  Aktiniska keratoser på hjässa 
Aktiniska keratoser på öra och hjässa.
Keilit (läppinflammation)
Dysplasi på läppen kan behandlas med en enda behandling.
 Läpp med aktinisk förändring
Läpp med aktinisk förändring
Ytliga basaliom
Kosmetiskt är PDT mycket bra, särskilt på större och/eller flera lesioner. Dessa ska normalt behandlas två gånger med tio dagars mellanrum
Stora och många basaliom  Stora och många basaliom  Stora och många basaliom
Stora och många basaliom
Nodulära basaliom
Behandlingen är effektiv för lite tjockare basaliom (< 2 mm tjocklek) och ger ett bra kosmetiskt resultat. Behandlingen ska utföras två gånger med tio dagars mellanrum.
Nodulärt basaliom
Nodulärt basaliom
Carcinoma in situ-förändringar (Morbus Bowen)
Här ger behandling med PDT ett fint kosmetiskt resultat, och effekten av behandlingen har rapporterats vara lika bra som vid kryobehandling (frysning), men med färre biverkningar. Ska behandlas två gånger med tio dagars mellanrum.
Finger med Mb Bowen
Finger med Mb Bowen
 

Lovande framtida indikationer för PDT
 
Cancerförebyggande 
PDT kan övervägas som ett behandlingsalternativ för att förebygga aktiniska keratoser, skivepitelcancer och basalcellscancer hos immunsupprimerade transplantationspatienter. I de studier som utförts hittills tycks behandlingen nämligen kunna fördröja och förhindra icke-melanom hudcancer hos dessa patienter.
Förändring på hand med många keratoser
Förändring på hand med många keratoser
Vårtor
PDT har visat sig vara effektivt vid behandling av terapiresistenta vårtor.
3 behandlingar ges med 1 veckas mellanrum och upprepas om inte vårtorna har försvunnit efter 1 månad.
Fotvårta 
Fotvårta
Akne
Studier hittills tyder på lovande effekt av PDT hos patienter med akne.
Akne 
Akne
Rosacea
Motsvarande effekt som vid akne tyder på en lovande effekt av PDT hos patienter med rosacea.
Rosacea 
Rosacea