Tilmeld nyhedsbrev
PatientLäkare

Psoriasis:

Hur ställs diagnosen

Om din läkare misstänker att du har psoriasis undersöker han/hon din hud. I tillägg till den fysiska undersökningen behöver läkaren få en bild av både dina tidigare och nuvarande sjukdomar.
 
Läkaren kan därför ställa frågor om t.ex.:
  • Din livsstil (t.ex. avseende rökning, stress, kost och motion).
  • Om någon i din familj har eller har haft psoriasis eller psoriasisartrit.
  • Dina nuvarande och tidigare sjukdomar.
  • Din egen beskrivning av symtom och upplevelser.
  • Din nuvarande och tidigare användning av medicin och annan behandling.

Andra undersökningar

Hudbiopsi
Svampundersökning

Stela eller svullna leder
Som psoriasispatient är det viktigt att du talar om för din läkare om du har ömma, stela eller svullna leder, då det kan vara ett symtom på psoriasisartrit. Om så är fallet är det viktigt att du får behandling så fort som möjligt, då medicinsk behandling kan förebygga deformerade och ännu stelare leder. Om du inte får behandling kan lederna med tiden bli förstörda, vilket är mycket smärtsamt och kan göra det närmast omöjligt att utföra vardagssysslor.